small church music

Hymn Books Adventlofliedere

browse by Category

Adventlofliedere (1960)

Index created by Basil Hoddinott, South Africa
and includes his Afrikaans vocals.

     1     Buig voor Jehova met ontsag, Duke Street
     2     Laat elk die Heer se goedheid lowe, Psalm 118
     3     O Nader die Heer in die sieraad van heiligheid, Southampton
     4     Eng'lestemme klink gedurig juigend voor U troon, Angel Voices
     5     Juig, al wat leef, juig voor die Heer, Old 100th
     6     O Lewensbron, oneindig ver., Park Street
     7     Die Here God regeer van sy verhewe troon, Millennium
     8     Gee my 'n hart wat God wil dien, 'n hart van sonde vry, Beatitudo
   10     Met eerbied moet die heil'ges wag,, Harvey's Chant
   11     Kom, O Almagtige Heer, , Italian Hymn
   12     O Prys die Heer met hart en stem, , Rimington
   13     Loof God van wie seen kom! Loof Hom, , Old 100th
   14     Loof, loof Hom Koning, god en Heer, , Old 100th
   15     God se groot genade stroom soos 'n rivier, Ruth
   16     Liewe Jesus, op U woord het ons in U Naam vergader, Liebster Jesu
   17     Vader, ons kom weer hier in Jesus Naam, Pax Dei
   18     In U voorhof, liewe Heer, , Hendon
   19     Weer kan ons opgaan na U huis en van ons arbeid rus, Manoah
   20     Ons soek na Jesus, want die skadu's daal reeds, Franklin E. Belden
   21     Die Heiland heers in Sion; laat al die volke juig, H. P. Danks
   22     Here, wil U self ons seen voordat ons U huis verlaat, Sicilian Mariners
   25     Heiland, ons loof nogmaals U dierb're Naam, Ellers
   26     Die Heer sy met ons wyl ons bid om vrede en om krag, Sawley
   27     Die Heer is in Sy heil'ge tempel,, Quam Dilecta
   28     Met elke dag as ons ontwaak, , Melcombe
   30     Heilig, Heilig, Heilig, Here almagtig!, Nicaea
   32     Die son skyn oor die land en see, dit is weer dag, Wentworth
   33     As stil die dabreek kom, verheug ek my in Hom, Laundes Domini
   34     Vader, ons dank U vir die nag, Hursley
   35     Son van my siel, getroue Heer, Hursley
   36     As iemand dalk vandag deur my moes ly, Evening Prayer
   37     Heer, wees U met ons, want die nag kom nader, Flemming
   38     Saggies taan die daglig nou weg tot awend skemer grou, Seymour
   39     Die dag, O Heer, wat U gegee het,, St Clement
   40     Bly by my, Heer, terwyl die donker nag al digter word, Eventide
   41     Stil verdwyn 'n ander dag, Chautauqua
   42     Ek wil my dank betaal, O Vader, Gezang 180
   44     O Grote Christus, Eeu'ge lig,, Old 100th
   45     O Liefde, ondeurgrondelik in alles, Ombersley
   46     Daar is dieptes in Gods liefde, Wellesley
   47     Loof God, die Vader, Hy is barmhartig, Flemming
   49     O Goedheid Gods, nog nooit volprese, Dismissal
   50     Net soos 'n vader, sy kind verstaan, D. S. Hakes
   51     Verheerlik die Heer, Lyons
   52     Die God van Abraham, Leoni
   54     My Skepper en my God, El Kader
   55     Die Heer is God, en niemand meer, Elbing
   56     God, die Almagtige! U wat as Koning, Russian Hymn
   57     Heer, U glans verlig die hemel,, Faben
   58     O God, ons toevlugdoord en krag, St Anne
   59     Ons kan nie opklim tot Sy troon, Serenity
   61     n Vaste burg is onse God, Ein' Feste Burg
   62     O God van Bet-el, Dundee
   63     Geheimnisvol beweeg die Heer, Dundee
   64     Rus, my siel, jou God is koning, Hernhut
   65     Vir die sonskyn en die reen, Dix
   66     Dit is die werk van God, Terra Beata
   67     Ek loof U grote mag, Varina
   68     Die bloute wat ons hier omring, Creation
   69     Luister hoe die engele sing, Menelssohn
   70     Soos van Ouds die Wyse, Dix
   71     Kyk, 'n ster het verskyn, Christmas Song
   72     Eenmaal het die hemelkore, Regent Square
   73     In die velde digby Betlehem, The first noel
   74     Kom herwaarts, getroues,, Adeste fideles
   75     O Kleine dorpie Betlehem, St Louis
   76     'n Wonderskone lied, Carol
   77     Stille Nag, Heilige Nag, Stille Nacht
   78     Toe herders een nag in die veld, Winchester
   79     Bevry, O God, ons bang gemoed, Rest
   80     Bring my die ou, ou tyding, Evangel
   81     Middelpunt van ons verlange, O Du Liebe Meiner Liebe
   82     Kom, en vertel my van Jesus, John R. Sweney
   83     Dis op 'n heuwel, rustig-groen, Horsley
   84     Op 'n heuwel daar ver, Old Rugged Cross
   85     Dis nag; en bo Olyfbergkruin, Olive's Brow
   87     Gaan na bang Getsemane, Gethsemane
   88     Daar was Een wat gewillig gesterf het, Nailed to the Cross
   89     As'k by die kruishout peinsend Staan, Rockingham
   91     Helaas! Hoe moes my Heiland ly!, Avon
   92     In die kruis van Christus roem ek, Rathbun
   94     Christus, Heer, het opgestaan,, Easter Hymn (Worgan)
   95     Ek bring so graag die tyding, Eaton Square
   96     Daar is geen ander Naam so soet, St Peter
   97     Die Naam van Jesus wonderskoon, The Name of Jesus
   98     Daar's geen ander naam soos Jesus, F. E. Belden
   99     Neen-en-Neentig skape, The ninety and nine
 100     Neem die Naam van Jesus met jou, William H. Doane
 101     God neem in Christus sondaars aan, Elisha A. Hoffman
 102     n dierbare Heiland is Jesus my Heer, William J. Kirkpatrick
 104     Neem die wereld, en kies Jesus, John R. Sweney
 105     Laat die Here nou verhoog word, D. S. Hakes
 106     Dra Jesus dan die kruis alleen, Maitland
 107     O Liefde wat my stande hou, St Margaret
 108     Ek gee my hart aan U, St. Michael
 109     Meer van my Jesus wil ek hoor, J. R Sweney
 110     Roep ek tot Jesus Hy is naby, Charles H. Gabriel
 111     Van die liefde van die Heer, F. E. Belden
 113     Ek het 'n troue Vriend gevind, Friend
 114     O die dierbaarste Vriend is Jesus, P. P. Bilhoen
 115     Soos die hert op dorre vlaktes, Psalm 42
 116     Jesus, wat my siel bemin, Martyn
 117     Jesus, wat my siel bemin, Hollingside
 118     Die groot Geneesheer is naby, J. H. Stockton
 119     Die Heiland Se aan My, John T. Grape
 120     Liefde, grenseloos, onpeilbaar, Beecher
 122     Gee Jesus om as my bange hart, Peace and Comfort
 124     Ek moet Jesus aan my sy he, John R. Sweney
 125     Kroon Hom met lof en seen, Diademata
 126     Aanbid die Here op Sy troon, Coronation
 127     Aanbid die Here op Sy troon, Miles' Lane
 128     O Jesus wat die hart verheug, Migdol
 129     Jesus, O soet gedagtenis,, St. Agnes
 130     Jesus, ek het U nooit aanskou, Beatitudo
 131     Jesus! Hoe kan ek my ooit skaam, Federal Street
 132     Jesus sal heers waar ster en maan, Duke Street
 133     Skoonste Heer Jesus, Crusader's Hymn
 134     In U is daar volheid van vreugde en krag, Beloved, of Dulcimer
 135     Die dierbare Heiland het Sy bloed gepleng, Fountain
 136     Rig U oog en hart na bowe, Psalm 42
 137     Kon ek my Heer se liefde loof, Ariel
 140     Loof Hom! loof Hom!, Joyful Song
 141     Vol liefde is die majesteit, Ortonville
 142     O Heiland, dierbare Heiland, Greenland
 143     O Knegte van God, Hanover
 144     Bring eer aan die Here, W. H. Doane
 145     Waardig, waardig is die Lam!, Worthy
 146     Heilige Gees, kom sweef oor ons, St Agnes
 147     Heilige Gees, O Godelike Lig, Mercy
 148     Heilige Gees van God, Guide
 149     O mag in ons die heilige vuur, Mendon
 152     Gees van God, word vaardig oor my, Sweney
 153     Stortreens van Seen sal neerdaal, James McGranahan

Buy from Amazon