small church music

Hymn Books Hungarian

browse by Category

Baptista gyülekezeti énekeskönyv (2010)


     1     Zengd Isten nevét, C.H.H. Parry
     2     Dicsérjétek az Urat, Louis Bourgeois
     3     Szent vagy, felséges Isten, J.B. Dykes
     4     Mennybéli felséges Isten,
     5     Az Úr légyen áldott,
     6     Dicsérünk, üdvnek kútfeje,
     7     Uram, oly szép a templomod,
     8     Áldjad vígan az Urat,
   10     Ne dicsérjem-e az Istent?,
   11     Hogyne dicsérném az Istent,
   13     Áldjátok az Alkotót,
   14     Áldjad, én lelkem,
   15     Az Úrhoz száll fel énekem,
   16     Isten nagy szerelme, F.W. Sering
   17     Istent vallom jó Atyámnak,
   18     Dicsérd az Urat, én lelkem,
   19     Áldjad, lelkem, az ég Urát,
   20     Az Úrnak irgalmát, Claude Goudimel
   21     Hálás szívvel áldunk,
   22     Mindenség Atyja,
   23     Szent az Isten,
   24     Jer, dicsérjük őt,
   25     Nagy Isten, néked zeng,
   26     Adjatok hálát az Istennek, M.P. Davantes
   28     Az Úrnak hála, tisztelet,
   29     Az Úrhoz szálljon fel a hála, C.F. Richter
   30     Az Úr a nagy Király,
   31     Téged dicsér teljes szívem,
   32     Köszönjük az Úrnak,
   33     Hirdessétek hangos szóval,
   34     Nagy Isten, áldunk a Te szent,
   35     Dicsérd, én lelkem, az Atyát,
   36     Szeretet az én oltalmam,
   37     Az Isten szent,
   38     Ím, készen áll az alkotás,
   39     Ég, föld, tenger,
   40     Nagy az Úr,
   41     A föld az Istené,
   42     Nagy Isten, mi dicsérünk,
   44     Szent az Úr, a bölcs Teremtő,
   45     Isten, ó, Te bölcsesség,
   47     Nagy Isten, ég és föld Ura,
   48     Teremtés Istene,
   49     Mennyben lakó én Istenem, Keeskes Erno
   50     Nagy vagy Te, Isten, Kovats Lajos
   52     Ó, felséges Úr, Louis Bourgeois
   53     Örvendj, egész föld,
   54     Fel, lelkem,
   55     Nyisd ki, ó, bűnös ember, Hungarian folk melody
   56     Áldott az Isten, Debrecen
   57     Jöjj, reményünk,
   58     Jer, tárjunk ajtót,
   59     Jöjj, népek Megváltója,
   60     Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
   61     Jézus, népek reménysége,
   62     Éjek éjén,
   63     Jöjj be, ó, mért állasz ott künn?,
   64     Fényre vágyók,
   65     Ó, Sion, ím, jő Királyod,
   66     Kitárom előtted szívem,
   67     Várj, ember szíve, Erfurt
   68     Jézus, Te drága,
   69     Csillagfényes éjszakán, L.C. Daquin
   70     Buzgó szívvel,
   71     Ó, te üdvadó,
   72     Hadd zengjen énekszó,
   73     Betlehemi mezők, Hungarian Melody
   74     Itt állok jászolod felett,
   75     Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj, Gimesi Collection
   76     Krisztus Urunknak, Debrecen
   77     Pásztorok, pásztorok, Tárkányi-Zsasskovszky
   78     Ó, jöjjetek, hívek,
   79     Csendes éj,
   80     Ha reád gondolok,
   81     Mennyből az angyal, Gimesi collection
   82     Dicsének hangja,
   83     Nyájat őrző pásztorok,
   84     Vigasságos, hangos, M. Weisse
   85     Betlehem csillaga,
   86     Isten szentje,
   87     Csak jászolágy várta,
   88     Ó, Betlehem kis városa,
   89     Dicsőség mennyben, Tárkányi-Zsasskovszky
   90     Krisztus Jézus született,
   92     A nagy Király jön,
   94     Lelkem, készülj serényen,
   95     Ezrek ajkan kel a hozsanna, K. Kreutzer
   96     Hogy fogadjalak téged,
   97     Zeng a város, víg a nép,
   98     Hozsánna a magasban,
   99     A gyötrelemnek hegyéről,
 100     Jézusomnak kínjait ha nézem,
 101     Maga Jézus vitte, G.N. Allen
 102     Ó, megsebzett Krisztusfő,
 103     Hittel nézek keresztfádra, Swedish Melody
 104     A keresztfához megyek, Bozóki
 105     Jézus, világ Megváltója, Szegedi: Cantus Catholici
 106     Ott függ a néma Bárány, Finnish Melody
 107     Királyi zászló jár elöl, Medieval Hymn
 109     Az Úrnak zengjen ének,
 110     Föltámadt Krisztus, Szollosi B: Cantus Catholici
 111     Fekszik sírkő alatt,
 112     Elmúlt az éj, English melody
 113     A halál legyőzőjének, Fr. Silcher
 115     Emmausnak tart két vándor, J.H. Knecht
 116     A Krisztus él, mit bánkódom,
 117     Örvendezzetek, egek,
 118     Jézus Krisztus feltámadt,
 119     Az első húsvét ünnepén, K.W. Wiesenthal
 120     Feltámadt Hős,
 121     Jöjjetek mind, Czerni
 122     Vonj, Mesterünk, Leipzig
 123     Ó, győzelmes nagy Királyunk,
 124     Ó, győztes Úr,
 125     Jézus királyképpen trónol,
 127     Az áldott orvos,
 128     Az Úrnak hála zeng,
 130     Krisztus Úr, a nagy Király,
 131     Minden, minden nékem Jézus, C.H. Gabriel
 132     Hol Jézus Úr,
 133     Ó, Jézus, Te csodálatos, Singvőgelein
 134     Krisztusról zeng dalunk,
 135     Ó, mily kedves név ez: Jézus,
 136     Jöjjetek, mondjunk éneket,
 137     Ó, szeretet, Te égi fény, I.W. Baltzell
 139     Megváltónk mennyből, M. Franck
 140     Énekszóval áldom,
 141     Szívemnek mélyén, Unknown Composer
 142     Szép Hajnalcsillag tündököl,
 143     A szeretet hatalmát áldom,
 145     Bár Isten volt,
 147     E harcok dúlta földre szállt,
 148     Én ismerem Jézust, Unknown
 149     Földre hulló égi manna, Fr. Silcher
 150     Krisztus a földnek,
 151     Mondj, szívem, dalt, Smith Songbook
 152     Krisztusunk, áldunk téged,
 153     Itt lenni, ó, mily jó nekünk,
 155     Zengd Jézus nevét,
 156     A Bárány szent nevét - A Bárány szent nevét, ©
 157     Jézus arcát ha nézem,
 158     Jézus: ez a legszebb név, E.F. Popkes
 159     Jövel, Szentlélek Úr Isten, Debrecen
 160     Küldd Szentlelked,
 161     Pünkösdre pirkadott az ég,
 162     Ha zendül az Úr Lelke,
 163     Isten fénylő dicstrónjától, Békefi Pál
 164     Ó, jöjj, Te égi harmat,
 166     Szállj szívünkbe, Szollosi B: Cantus Catholici
 170     Lelked által, Istenem,
 171     Szentlélek Isten, tűz és fény,
 172     Az első pünkösd napja volt, S.S. Wesley
 175     Igéje szól, Páth Géza
 176     Szent Igéd szerint vágyom élni,
 178     Fáradtan, bűnbe esve,
 179     A Te szavad, ó, nagy Isten,
 180     Isten áldott, szent Igéje,
 181     Istentől jött szózat, C.F. Witt
 182     Isten szava, terjedj szét,
 183     Nem hagyjuk el a szent Igét,
 184     Adjátok a szent Bibliát kezembe, E.S. Lorenz
 185     Egy szív érettem dobogott, Bányai Jenő
 186     Egy forrás van,
 187     Egi szózat szállt a földre, F.L. Sheppard
 188     E világban sok bú, bánat,
 189     Mily drága nékünk ez a jó hír, P.P. Bilborn
 190     Ő hív, jövel, I.D. Sankey
 191     Ha földi utad véget ér, Rufer Singen
 193     Nincs helyed Jézus számára?,
 194     Jézus hív,
 195     A Szentlelket ne űzzed el,
 196     Jöjj Megváltódhoz,
 198     Keskeny útra lépjen, R. Lowry
 200     Az üdvösség tökéletes, E. Gebhardt
 201     Légy csöndben, Unknown Composer
 202     Ím, eljöttem bűnterhemmel, W. Trans'ur
 203     Az Isten Bárányára, Kr. Roy
 204     Isten örök irgalma, Charles Wesley
 205     Drága kereszt a Golgotán, E. McConnell
 206     Uram, a bűnöm, E. Emil
 207     E földnek minden kincse,
 208     Halld, kegyelmes Istenünk, Unknown Composer
 210     Jézus, nyájas és szelíd,
 211     Hittem benned,
 212     Esdve kérlek, French folk tune
 213     Hozzád kiáltok, Istenem,
 214     Itt a szívem, égi Atyám, J. Steiner
 216     Adj, Uram, ma új szívet,
 217     Amint vagyok, csak úgy jövök,
 218     A bűnnek zsoldja,
 219     Ember, gondolj a megtérésre, Swiss melody
 220     Hinni taníts, Uram,
 221     Hívtál, Uram, megyek, English Melody
 222     Itt a szívem, vegyed, D. Rappard
 223     Ím, nagy Isten, Kálmán Farkas
 224     Győzhetetlen én kőszálom, Hungarian melody
 225     Jézus lett éltem kősziklája,
 226     Szeret az Isten,
 227     Jöjj, ó, bűnös,
 228     Ó, Jézus, árva csendben,
 229     Ó, ne hagyj magamra, Jézus,
 231     Úgy várlak, Jézus,
 233     Aki értem megnyíltál,
 234     Amint vagyok, sok bűn alatt,
 235     Úr Jézus, nézz le rám,
 236     Rád tekint már hitem,
 237     Szelíd szemed, Úr Jézus, N. Nyberg
 238     Bűnöm súlya fáj nekem,
 239     Öröm van a mennyben,
 240     Ködbe vész az út,
 241     Szavadra, ó, Uram,
 242     Új szívet adj, Balla Péter
 243     Mily üdvös tudnom,
 244     Vágyom melletted élni, Jézus, Békefi Pál
 245     Ó, boldog nap,
 246     Velem vándorol utamon Jézus, Finnish Melody
 247     Nem arany és nem ezüst,
 248     Én irgalomban részesültem,
 249     Vak voltam, de most látok,
 250     Jézusnak vére,
 251     Istennel én megbékülék, Glaubensstimme
 252     Boldogok, kik újjá lettek,
 253     Áll a Krisztus szent keresztje,
 255     Ó, lenne bár ezernyi nyelvem,
 256     Keresztyének, zengjetek, Tárkányi-Zsasskovszky
 259     Bűnnek tengerében voltam,
 260     Áldjad, lelkem, áldjad, nyelvem.,
 261     Elmém, szívem, dicsérjétek, G.G. Boltze
 262     Békénk áldott éltetője,
 263     Égi Atyám hozzád, Kádár Géza
 264     Az örök sziklán áll hitem,
 265     Hálával áldozom,
 266     Fölnézek rád, F. Ouseley
 267     Zengjen hálaének, Esterházy Pál
 268     A hála szálljon,
 269     Isten Fia a földre jött,
 270     Az Úr irgalma végtelen,
 272     Eljött e kedves nap,
 273     Dicsérjétek szentségében,
 274     Bár ezer nyelven zenglletném,
 275     Ó, hála néked, Bárány,
 276     Hálával áldunk,
 277     A tenger árja,
 278     Ki Istenének átad mindent,
 279     Éltünk zajló, nagy tengerén,
 280     Minden helyen, J.C. Bach
 281     Mind jó, amit Isten tészen,
 282     Drága Uram, benned bízom, Chinese church melody
 283     Mindenkoron áldom, Kolozsvár
 285     Mint a szép híves patakra,
 286     Babilon bús folyamának partja,
 287     Atyám a mennyekben, B.E. Warren
 288     Áldva áld az Úr, csak jót ád,
 289     Az Úr csodásan működik, Maár Margit
 291     Fogjad kezem,
 292     Testvérek, menjünk bátran, J.G. Bastiaans
 293     Hagyjad a jó Istenre,
 294     Míg Jézus él bennem,
 295     Gondviselő jó Atyám vagy, J. Cruger
 297     Jézus, lelkem Megváltója,
 298     Irgalmazz, Úr Isten, Debrecen
 299     Lelkem, bízzad rá magad,
 301     Őrá bízom magamat,
 303     A lelkem vágya száll hozzád, J.A. Ahlström
 304     Te vagy az élet,
 305     Az Úr mondja, J.G. Stötzel
 306     Az Úr az én jó pásztorom,
 308     Légy Te menedékem,
 309     Szent érzelem,
 310     Csak rólad zengjen énekünk,
 313     Itt az éltem, Jézusom,
 314     Tégy foglyoddá, Uram,
 315     Hadd menjek, Istenem,
 316     Nem láthat bár e földi szem,
 317     Jézusért élek egészen, Evangeliums Sanger
 318     Kész szívvel követünk,
 319     Lelkem kíván téged,
 320     Vezess, Jézusunk,
 322     Jézus Krisztus, Mesterünk, Trajtler Gábor
 323     Nagyon szeret engem Jézus,
 324     Jöjj velem, Jézus, Finnish Melody
 325     Viruló ifjúság,
 326     Ó, hála, Úr Jézus,
 327     Egy, Uram, egy a szükséges,
 328     Téged kér szívünk,
 329     Mi tisztít meg bűnömtől,
 330     Mily jó, ha bűntől már szabad,
 331     Világíts nékem, Jézus, E.J. Bellerby
 332     Téged nézlek, úgy követlek,
 333     Minden szerinted legyen,
 334     Én az övé, ő az enyém,
 335     Ó, fogd kezem, Vezérem,
 336     Hű Jézusom kezébe, Danish Melody
 337     Jézusom el nem hagyom,
 338     Jöjj, koronázzuk őt,
 339     Meredek és szűk az út, Berlin
 340     Jézus, Te égi, szép, C.V. Sőrlie
 341     Fogadd éltem, Jézusom, Swiss Melody
 342     A tied vagyok,
 343     Adj, Uram, adj nékem,
 344     Üdvözítőm szeret engem,
 345     Jézus karjára bizton hajtom fejem,
 346     Ki utánam jön,
 348     Megváltóm szól nekem,
 349     Oly drága kincsem, Jugendpsalter
 350     Vonj öröm és búbánaton át,
 351     Jegyezd meg,
 352     Maradj immár, tünde játék, Náray: Lyra Coelestis
 353     Krisztus áll mint fundamentum,
 354     Ha megáldott az Úr, Th. Jackson
 355     Azt, aki újjászületett,
 356     Angyalok nyelvén,
 357     Nincs béke már,
 358     Boldog az, ki nem jár,
 359     Jól küzdj, Herrnhag
 361     Ha lelked legfőbb éke,
 362     Szent alázat, szent szelídség, Mátray Gábor
 363     Taníts, Uram, meghajlani,
 364     Ébredj újból lángra,
 366     Ó, Krisztusunk, adj, G.R. Norén
 367     Jézus, téged kereslek, Berkesi Sándor
 368     Szeretlek, Jézusom,
 369     Ó, hogy szeresselek,
 370     Légy mindhalálig hű,
 371     Istenem, őrizd szívemet,
 372     Egy az óhajom, J. Thommen
 374     Ó, bár megtarthatnám,
 375     Úr Jézus, drága Mesterünk,
 376     Jézusom, éltedet értem adtad,
 378     Ó, Jézusom, Te irgalom,
 380     Végig megálld a nagy tusát,
 381     Fel Krisztus Jézus oldalán,
 382     Föl, testvérem, Ádam Jenö
 384     Légy Jézus Krisztus harcosa, T. Eickhoff
 385     Ó, szívem, jól vigyázz,
 386     Mit használ a krisztusi név, H. Rung
 387     Add, hogy hozzád hasonlítsak,
 388     Én törekszem, Wurttemberg
 389     Az Úrban remélj,
 390     Tisztítsd meg szíved, Sebastian Tinódi
 391     Ó, Jézus, amikor sokan,
 392     Légy jó vitéze Krisztusnak,
 393     Jöjj, áldott Jézusunk, ©
 394     Engedd most orcád szemlélnünk, J. Cruger
 395     Örök Isten,
 397     Hangozzék fel hálaének, Glaubensstimme
 398     Szent Isten, téged dicsérünk, L. Mason
 399     Halleluja, legszebb hajnal, S. Webbe. Jr
 400     Csak Krisztus, senki más,
 401     Erős vár a mi Istenünk,
 402     Ó, maradj velünk,
 403     Egy az Atyánk,
 405     Építsük fel szívünkben,
 406     Isten áldjon, míg viszontlátunk,
 407     Most szívünk öröm hatja át,
 409     Ó, mily kedves, ó, mily szép,
 411     Isten szívén megpihenve,
 413     Jézusomnak szent nevében, Udvarnoki András
 414     Megmozdul a parton a víz,
 415     Egy hang kiáltja,
 416     A régi élet nem kell,
 417     Jordánnak boldog partjai,
 418     Megmentett lény,
 419     Megváltott Jézus,
 420     Csak egy az Úr,
 422     Jer, dicsérd az Urat,
 423     Örülj, szívem, Kolozsvár
 424     Vérrel telt szent forrás,
 425     Ébredj, készülj fel,
 427     Nagy Istenünk, Te Úr vagy,
 428     Ím, itt vagyunk előtted,
 429     Jézushoz jöttem,
 430     Jöjj közénk,
 431     Ünnepnapra virradtunk,
 432     Teérted véremet adtam, E. Gebhardt
 433     Jézusunk, áldott Mesterünk,
 434     Bárányok vére folyt, E.F. Popkes
 435     Ó, add, hogy egykor,
 436     Adj kezet, testvér, W.H. Doane
 437     Áldott legyen a frigy,
 438     Kedves Jézus, itt vagyunk,
 439     Dicstrónod elé járulunk,
 440     Ím, összegyűltünk,
 441     Itt van Isten köztünk,
 442     Mind adjon hálát Istennek,
 443     Megújul az az óhajunk,
 444     Szent forrás, Glaubensstimme
 445     Az Úrnak népe összejön,
 446     Áldásod gazdag folyóit,
 447     Itt jó nékem,
 448     Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét,
 449     Ó, seregeknek Istene,
 450     Megjelentem, dicső Felség, Glaubensstimme
 451     Mely igen jó,
 452     Úr Jézusunk, ó, légy velünk,
 453     Mintha köztünk Jézus járna, Soltari Enekek
 454     Nagy hálát adjunk, Breslau manuscript
 455     Dicsőséged szent hegyére,
 456     Fel a Sionra mielőbb,
 457     Hajlékod, égi, nagy Felség,
 458     Jöjj, élő víz,
 459     Vezess minket,
 460     Hálát adunk, jó Atyánk,
 462     Ó, maradj kegyelmeddel,
 463     Áldásoddal megyünk, Berkesi Sándor
 464     Eltávozunk szent házadból,
 465     Az Úr meghall' imát,
 466     Áldjátok az Úr nevét,
 467     Gyújts égi lángot,
 468     Mi Atyánk,
 469     Nagy Főpapunk,
 470     Szent légy, ó, gyülekezet,
 471     Föl mindnyájan, testvérek,
 472     Imádkozzatok és buzgón kérjetek, Sebastian Tinódi
 473     Lelkem, ébredj,
 474     Ó, könyörgést meghallgató,
 475     Feléd, kegyelmes Istenem,
 476     Lelked lángját egyházadban,
 477     Halld meg, ha hív az Úr,
 478     Fönt a nap,
 479     Nagy Magvető,
 480     Szólj hozzám, Jézus,
 481     Ó, Sion, ébredj,
 482     Te égből jött nagy fényesség, Th. Clark
 484     Adj új erőt, Urunk,
 486     Minden szív, minden nép,
 487     Ébredj, bizonyságtévő lélek,
 488     Vidd a jó hírt,
 489     Fel, mert közelg az éjjel,
 490     Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat,
 491     Testvéreim javáért,
 492     Krisztus munkatársi, K. Groos
 493     Menjetek szét e világba,
 494     Lásd, Uram, hű szolgád,
 495     Nagy Isten, áldunk téged,
 496     Aratókat hív az Úr,
 498     Krisztus egyházának őre,
 499     Úrnak szolgái mindnyájan,
 500     Segítsünk Siont építni,
 502     Mint áradó, zúgó folyó,
 503     Jöjj, Isten népe, szenteld ma,
 505     Ó, szeretet forrása,
 506     Szent, örök Isten, J. Barnby
 507     E pár előtted áll, Urunk,
 508     Jobb a dolguk, akik ketten,
 509     Szent házasságnak szerzője,
 510     Egy kis názáreti házban, F.A. Schulz
 511     Ó, örök Isten,
 512     Csöpp kicsi gyermek,
 513     Ó, Uram, drága ajándékid,
 515     Ó, mily hű barátunk Jézus,
 517     Ó, boldog ház,
 518     Készek vagyunk, ó, nagy Isten,
 519     Új nap virradt felettem, G.W. Fink
 520     Fölkelt immár a szép hold,
 521     Adjon Isten jó éjszakát, Beharka Pál
 522     Ó, terjeszd ki, Jézusom,
 523     Uram, Isten, már meggyújtom,
 524     A nap leszáll,
 525     Maradj velem,
 526     Már nyugosznak a völgyek,
 527     Ha alkonypír bíborba vonja,
 528     Gyorsan tűnnek el az órák,
 529     Rohan könyörtelen az idő, E. Düssler
 530     Mindeddig vélem volt az Úr,
 531     Elfutnak éveink, Swedish folk
 532     Ez esztendő fordulóján , Hungarian Canticle
 533     Jertek hálaadással,
 534     Jelszavunk: Immánuel,
 535     Áldjuk Istent az új évért, Corner's Gesangbuch
 536     Száll az idő sebes szárnyon,
 537     Téged áld, ó, Alkotó,
 538     Nézz szét, A. Harder
 539     Halld, a kürtök hangja zendül,
 541     Hű néped esdve rád tekint,
 542     Eljő az Úr, halleluja, W.A. Ogden
 543     Csend honol a földön,
 544     Az Úr éjfélkor érkezik,
 545     Úr Jézus, nagy Király,
 546     Krisztust váró lelkek,
 547     Istennek népe, készen légy, Sion énekei II
 548     Adj számot, ó, sáfár,
 549     Az időnk oly kevés,
 550     Légy kész, megváltott nép,
 551     Felséges Isten, szent Bíró,
 552     Az Úré minden hatalom,
 553     Mit aratsz majdan,
 554     Én jól tudom,
 555     Mennyben hangzik a dicsének,
 556     Újjáteremt az Úr mindent, Dutch Melody
 559     Percek tűnnek,

Buy from Bible in my Language